Bendruomenė veikia socialinių paslaugų, kultūros, kūrybos, švietimo ir sporto srityse. Siekiame suvienyti tautiečius ir puoselėti mūsų – Lietuvių kultūrą;
 

Prisidėti prie teigiamo Lietuvos ir Jungtinės Karalystės gyvenančių Lietuvių įvaizdžio kūrimo. Skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir gebejimą atstovauti bendruomenės interesus. Teikti įvairiapusišką informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams;

 

Padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą, bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais. Organizuoti kultūros, sporto ir švietimo renginius, susitikimus, konferencijas, taip pat bet kokiais kitais būdais organizuoti informacijos ir patirties mainus. Palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos išeivijos klausimus kuruojančiomis organizacijomis ir institucijomis, Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje, Jungtinės Karalystės Lietuvių bendruomene, Pasaulio Lietuvių bendruomene ir Lietuvių išeivių organizacijomis kitose šalyse, bendrauti su Jungtinės Karalystės institucijomis.

Galite sužinoti apie mūsų įstatus spaudžiant čia