Edukacinis Centras Kregždutė

 

Edukacinio centro „Kregždutė“ tikslas yra supažindinti ir mokinti mažąją išeivijos kartą lietuviškų tradicijų, kalbos, kultūros bei pilietiškumo. Manome, kad visi mišriųjų šeimų vaikai supranta lietuviškai, tačiau jiems sunkiau bendrauti, susikalbėti. Kai kurie lietuviškai bendrauja tik su seneliais, grįžę vasaros atostogoms į Lietuvą. Taigi norime įtraukti juos ir sukurti aplinką, kur jie galės daugiau bendrauti lietuvių kalba, susipažinti su kitais lietuvių vaikais. Daug dėmesio bus skiriama lietuviškų švenčių papročiams: Šv. Kūčių vakarienei, Kalėdoms, Užgavėnių blynų kepimui ir kaukių gamybai, margučių dažymui per Šv. Velykas. Taip sieksime perteikti švenčių autentiškumą, parodyti dalelę Lietuvos ir tradicijomis atspindėti lietuvišką dvasią. Mūsų lituanistinis centras yra oficialiai įregistruotas Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Centras bendradarbiauja su kitomis lituanistinėmis mokyklėlėmis įvairiuose miestuose Anglijoje. Edukacinis centras yra Milton Keynes Lietuvių bendruomenės dalis, kuris yra kuruojamas bei remiamas bendruomenės lėšomis.

Edukacinio centro mokytojos, rinks vaikų grupes nuo 4 iki 5 metų ir nuo 6 iki 9 metų. Grupės bus nedidelės. Pamokėlės vyks 2 kartus per mėnesį po 2 valandas.