NORINTIEMS  TAPTI NARIU...

Kaip tapti bendruomenės nariu

Milton Keynes Lietuvių Bendruomenę sudaro nariai. Asmenys, sulaukę 18 metų, gali kreiptis į Valdybą dėl narystės bendruomenėje, pateikiant prašyma raštu. MKLB narys privalo susipažinti su bendruomenės įstatais ir laikytis jų.

Bendruomenės narys turi teisę:

  • Pasinaudoti Jungtinės Karalystės institucijų, su kuriomis bus pasirašytas bendradarbiavimas, paslaugomis. 

  • Teikti valdybai pasiūlymus įvairiais laisvalaikio organizavimo klausimais;

  • Viešinti privatų verslą ar paslaugas MKLB svetainės paslaugų puslapyję;

  • Nemokamai arba už simbolinį mokestį lankytis MKLB organizuojamuose renginiuose.

 

Bendruomenės narys įsipareigoja:

  • Laikytis bendruomenės įstatų ir kitų bendruomenės vidaus veiklos dokumentų;

  • Vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo ir bendruomenės valdybos sprendimus;

  • Tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą;

  • Visokeriopai stiprinti bendruomenę, nediskredituoti jos ir niekaip kitaip nekenkti jos interesams;

  • Mokėti stojamąjį įnašą ir kasmetinį nario mokestį.

 

Norint tapti Milton Keynes Lietuvių Bendruomenės nariu, reikia užpildyti Prašymą dėl įstojimo ir išsiųsti jį bendruomenės el. pašto asdesu: mkseimubendruomene@gmail.com, kai prašymas patvirtinamas valdybos, reikia susimokėti nario mokestį.

 

Metinis nario mokestis vienam asmeniui – 20£. 

 

Šeimoms taikoma 15% nuolaida, nuo pagrindinio mokesčio, kiekvienam šiemos nariui.  Šiuo atvėju metinis nario mokestis vienam asmeniui – 17£ 

 

Studentams, pateikus galiojantį studento pažymėjimą (jo kopiją pridėti siunčiant prašymą), taikoma 20% nuolaida nario mokesčiui. Šiuo atvėju metinis nario mokestis vienam asmeniui – 16£ 

 

Senjorams nuo 60 metų ir asmenims su negalia, pateikus patvirtinančius dokumentus (kopiją pridėti siunčiant prašymą), taikoma 25% nuolaida  metiniam nario mokesčiui . Šiuo atvėju metinis nario mokestis vienam asmeniui – 15£ 

 

Sumokėjus metinį nario mokestį narystė galioja vienus kalendorinius metus, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

Norintiems įstoti į bendruomenę antroje metų pusėje, t.y. po liepos 1 d., reikia sumokėti nario mokestį už pusę metų. Šiuo atvėju metinis nario mokestis vienam asmeniui bus 10£. O taikant lengvatas atitinkamai:  šeimoms – 8,50£, studentams – 8£, senjorams ir asmenims su negalią – 7,50£.

 

Sumokėjus pusės metų nario mokestį narystė galioja likusius kalendorinius metus, nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

Nario mokestis mokamas į bendruomenės sąskaitą.  Pavadinimas - mklithuanianc,  sort code -23-05-80, account no. 37430072